Formularz zgłoszeniowy

VIII Konferencja Weterynaryjna
„Aktualne problemy praktyki weterynaryjnej u przeżuwaczy”

Licheń – Hotel Atut
16.03.2019 r.

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, uzupełnij pola poniżej

Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na tej stronie, wymaga od Ciebie podania podstawowych danych osobowych, które pozwolą nam na realizację i obsługę Twojego zgłoszenia. Podanie wszystkich danych jest konieczne z uwagi sprawną realizację uczestnictwa w wydarzeniu. Wysyłając zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych.

Administratorem podanych danych osobowych stanie się firma Vet 4 Vet Marek Wojtacki, ul. Gen. Andersa 18, 10-693 Olsztyn, NIP 7450003893. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu.

Dbamy o Twoje dane osobowe i nie przekazujemy ich innym podmiotom o ile nie wymaga tego realizacja zamówienia. Jeśli bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zostanie naruszone, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - od 25 maja 2018 roku to Prezes Urzędu Ochrony Danych.