Aktualności

Zobacz szczegóły

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Vet4Vet Marek Wojtacki mają zaszczyt zaprosić na V Konferencję Weterynaryjną Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła
„Niepowodzenia inseminacji, zatrzymanie łożyska i poporodowe zapalenie macicy, terapia mastitis oraz przemieszczenie trawieńca”,
która odbędzie się w dn. 22-23.09. br. w Ciechanowcu