Aktualności

Zobacz szczegóły

VIII Konferencja Weterynaryjna

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Vet4Vet Marek Wojtacki mają zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Weterynaryjną Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła „Aktualne problemy praktyki weterynaryjnej u przeżuwaczy”, która odbędzie się w dn. 16.03.2019 w Licheniu.

Zobacz szczegóły

VII KONFERENCJA WETERYNARYJNA

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Vet4Vet Marek Wojtacki mają zaszczyt zaprosić na VII Konferencję Weterynaryjną Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła „Choroby jajników, stymulacja inwolucji macicy oraz inwazje pierwotniacze u bydła”, która odbędzie się w dn. 21 – 22.09. br. w Ciechanowcu.