Aktualności

Zobacz szczegóły

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Vet4Vet Marek Wojtacki mają zaszczyt zaprosić na VI Konferencję Weterynaryjną Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła

„Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej”,

która odbędzie się w dn. 24.03. br. w Licheniu.

Zobacz szczegóły

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Vet4Vet Marek Wojtacki mają zaszczyt zaprosić na V Konferencję Weterynaryjną Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła
„Niepowodzenia inseminacji, zatrzymanie łożyska i poporodowe zapalenie macicy, terapia mastitis oraz przemieszczenie trawieńca”,
która odbędzie się w dn. 22-23.09. br. w Ciechanowcu