Kontakt

    Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na tej stronie, wymaga od Ciebie podania podstawowych danych osobowych, które pozwolą nam na realizację i obsługę Twojego zgłoszenia. Podanie wszystkich danych jest konieczne z uwagi sprawną realizację uczestnictwa w wydarzeniu. Wysyłając zgłoszenie, jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych.

    Administratorem podanych danych osobowych stanie się firma Vet 4 Vet Marek Wojtacki, ul. Gen. Andersa 18, 10-693 Olsztyn, NIP 7450003893. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do momentu zrealizowania celu.

    Dbamy o Twoje dane osobowe i nie przekazujemy ich innym podmiotom o ile nie wymaga tego realizacja zamówienia. Jeśli bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zostanie naruszone, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego - od 25 maja 2018 roku to Prezes Urzędu Ochrony Danych.