Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Vet4Vet Marek Wojtacki mają zaszczyt zaprosić na VI Konferencję Weterynaryjną Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła

„Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej”,

która odbędzie się w dn. 24.03. br. w Licheniu.

Wpłata za uczestnictwo 250 zł (z udziałem w uroczystej kolacji 330 zł)

do dn. 28.02.2018 r.
na konto: 09 1140 2004 0000 3402 7465 0170
tytułem: VI Konferencja – imię i nazwisko
właściciel konta: Marek Wojtacki, ul. Gen. Andersa 18, 10-693 Olsztyn