Aktualne problemy praktyki weterynaryjnej u przeżuwaczy

VIII Konferencja Weterynaryjna

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Vet4Vet Marek Wojtacki mają zaszczyt zaprosić na VIII Konferencję Weterynaryjną Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła „Aktualne problemy praktyki weterynaryjnej u przeżuwaczy”, która odbędzie się w dn. 16.03.2019 w Licheniu.

KLINIKA ZDROWIA I ROZRODU BYDŁA

VIII Konferencja Weterynaryjna

„Aktualne problemy praktyki weterynaryjnej u przeżuwaczy„

Licheń – Hotel Atut

16.03.2019 r.

Rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego

Wpłata za uczestnictwo 250 zł (z udziałem w uroczystej kolacji 330 zł)

do dn.: 28.02.2019 r.

na konto: 09 1140 2004 0000 3402 7465 0170

TYTUŁEM: VIII Konferencja – imię i nazwisko uczestnika

właściciel konta: Marek Wojtacki, ul. Gen. Andersa 18, 10-693 Olsztyn